maandag 10 september 2012

Het hondje van Rutte


In een interview met NU.nl van vandaag zegt Rutte: Kunnen mijn kinderen veilig naar school? Komen ze veilig thuis na het uitgaan in het weekend? En als ik oud ben, kan ik dan mijn hondje nog uitlaten?

Ik wist niet dat Rutte een hondje heeft. Of bedoelt hij dat hij overweegt er een aan te schaffen als hij oud is, voor zijn veiligheid, voor het geval de PvdA de grootste partij wordt? Hij poneert in ieder geval de stelling dat onze veiligheid wordt bedreigd door de PvdA. Dat doet hij uiteraard als lijsttrekker van de VVD. Hoe zit het eigenlijk met het begrip ‘veiligheid’ bij die partij, die de ‘vrijheid’ hoog in het vaandel voert?

De cursieve zinnen zijn uit het VVD-verkiezingsprogramma:
1)      Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Werken aan een veiliger Nederland betekent niet alleen ‘meer veiligheid’, maar ook dat we het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen … Wordt het vertrouwen in de rechtsstaat groter door populistische uitspraken die inspelen op het onderbuikgevoel van de kiezer, op angst? Door samen te werken met een PVV, die rechtsongelijkheid en discriminatie voorstaat? Door aan te schurken tegen platte PVV-standpunten om kiezers te winnen? Door halve waarheden te vertellen?
2)      De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers is van groot belang. Vrijheid is voor liberalen een groot goed. Is de vrijheid van de mens gediend bij een politiek waarbij wantrouwen centraal staat, waarbij privacy steeds verder moet wijken voor (schijn)veiligheid, ook onder het kabinet Rutte? Peter Hustinx, voorzitter van de EDPS, de Europese Toezichthouder voor persoonlijke gegevensbescherming, zei in juni 2011 dat de Nederlandse regering veel te weinig waarde hecht aan de privacy van haar burgers. Hij voegde daaraan toe: “De politiek straalt uit dat burgers zich over hun privacy vooral geen zorgen hoeven te maken, zolang ze niets te verbergen hebben.”  Dat is net zoiets als ‘wie niet voor mij is, is tegen mij.’ Maar staat privacy niet voor de meest fundamentele veiligheid van de mens, voor ieders bescherming in een democratische rechtsstaat? De VVD scoort ook volgens onderzoekers matig op het gebied van privacy (zie ‘Privacy Barometer’ en ‘Politieke meetlat Humanistische Alliantie 2012’).
3)      Wij accepteren niet dat mensen in een hoek worden gezet. Mogen socialisten worden weggezet als vijanden van de staat, die bovendien onze veiligheid verkwanselen?

Rutte verlaagt zich tot het niveau van de Tea Party door de PvdA te stigmatiseren als bedreiger van onze veiligheid, een doorzichtige en populistische uitspraak. Hij probeert angst te mobiliseren en zo stemmen weg te halen bij met name de PVV. Dat mag misschien als lijsttrekker, hoewel je daar heel goed anders over kunt denken, maar als kandidaat-premier gaat hij daarmee flink over de schreef.

De Volkskrant schrijft vandaag dat de strijd om het Torentje wordt beslist door het type leider dat de kiezer wil. Dat maakt het extra belangrijk die leiders te beoordelen op waarachtigheid, en daarmee op hun geloofwaardigheid. De Volkskrant citeert uit een onderzoek van TNS Nipo. Ondervraagden bevestigen in meerderheid het beeld van Rutte dat hij niet eerlijk is. Alleen Wilders is volgens hen nog onbetrouwbaarder. Toch vindt een meerderheid Rutte het meest geschikt om “de bureaucraten in Brussel een arm uit te draaien”. Die kiezers omarmen dus oneerlijkheid en dragen zo bij aan de vertrouwensbreuk met de politiek.

Wordt het niet tijd dat de kiezer zelf iets doet aan het herstel van die vertrouwensbreuk? Door oneerlijkheid en halve waarheden van een politiek leider af te straffen? Zeker als het om de beoogd premier van ons land gaat. De minister-president voor alle Nederlanders, het boegbeeld dat onze belangen over de grenzen op een waardige manier moet behartigen! Is zijn onbetrouwbaarheid niet veel gevaarlijker voor onze veiligheid?

Het is jammer dat de ooit vooruitstrevende liberaal Rutte is verworden tot een conservatief politicus en tot een ongeloofwaardige populist. Hij laat zien dat macht ‘corrumpeert’, dat de democratie kreunt waar macht tot doel wordt verheven. Victor Hugo zei het op een andere manier: Fatsoen is de waarheid in volle bloei.

We hebben in het Torentje een staatsman nodig die “het vertrouwen in de rechtsstaat kan herstellen”, zoals de VVD zelf zegt na te streven. Rutte maakt duidelijk dat wie een daarop gebaseerde 'veilige' samenleving wil, beter niet op de VVD kan stemmen.

Over het begrip ‘waarheid’ in onze samenleving valt meer te lezen op www.lachmeemetmark.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten